เลขเด็ดงวดนี้ เลขมงคล เลขนำโชค หวยแม่นๆ ทำนายเลขเด็ด

วันที่ : 07/12/2020 04:12

หวยแม่นๆ 

คฑาวุธ (คะ – ทา -วุด) หมายถึง อาวุธกระบอง เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ประสบความสำเร็จในชีวิต มีฐานะที่มั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค  ๑๙ หวยแม่นๆ เลขมงคล

คณินทร์ (คะ – นิน) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ และอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๓๒ หวยแม่นๆ เลขมงคล

คณิศร (คะ – นิด – สอน) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชน เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรี มูละและอุตสาหะ เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ เลขมงคล

คทา (คะ – ทา) หมายถึง กระบอง เด่นด้วยภูมิอายุและอุตสาหะเสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีฐานะมั่นคง ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค หวยแม่นๆ เลขมงคล

คนธรส (คน – ทะ – รด) หมายถึง น้ำหอม เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ เลขมงคล

คนธวัลย์ (คน – ทะ – วัน) หมายถึง เถาไม้ที่มีกลิ่นหอม เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านแวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๔๖ หวยแม่นๆ เลขมงคล

คมิก (คะ – มิก) หมายถึง ผู้ก้าวไปข้างหน้า เด่นด้วยภูมิบริวารและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน ประสบความสำเร็จในชีวิต มีการงานอันทรงเกียรติ เลขนำโชค เลขทำนาย ๑๔ เลขเด็ดงวดนี้  หวยแม่นๆ เลขมงคล

ครองประทีป (ครอง – ประ – ทีบ) หมายถึง แสงที่ไม่มีวันมอดดับ เด่นด้วยภูมิอายุ เดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค  ๓๖ หวยแม่นๆ เลขมงคล

เลขมงคล

เลขนำโชค 

ครองลาภ (ครอง – ลาบ) หมายถึง ผู้เปี่ยมไปด้วยวาสนา เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา มีฐานะมั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค  ๒๔ หวยแม่นๆ เลขมงคล

ครองอาตม์ (ครอง – อาด) หมายถึง ผู้เป็นอิสระ เด่นด้วยภูมิอายุ เดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เปี่ยมด้วยบารมีและอำนาจ มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๔๐ หวยแม่นๆ เลขมงคล

คันธทรัพย์ (คัน – ทะ – ซับ) หมายถึง เครื่องหอมที่มีค่า เด่นด้วยภูมิอายุ เดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปี่ยมด้วยบารมีและอำนาจ มีฐานะที่มั่นคง เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค ๕๑ หวยแม่นๆ

คันธมาลี (คัน – ทะ – มา – ลี) หมายถึง ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เด่นด้วยภูมิอายุ เดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเปี่ยมด้วยบารมีและอำนาจ ชีวิตราบรื่น เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๓๖ หวยแม่นๆ

คำรน (คำ – รน) หมายถึง เสียงกึกก้อง เด่นด้วยภูมิอายุ ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียงประสบความสำเร็จในชีวิต เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๔ หวยแม่นๆ

หวยแม่นๆ

เลขมงคล

“มงคลที่ 7 ชื่อมงคลสำหรับเด็กและท่านที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)”

ตามหลักโหราศาสตร์ไทย ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนคือผู้ที่เกิดในเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกาของเย็นวันพุธ จนถึงเวลา ๐๕.๕๙ นาฬิกาของเช้าวันพฤหัสบดีพระราหูเป็นเทวดานพเคราะห์ที่ให้ผลประเภทบาปเคราะห์ เป็นมิตรกับพระเสาร์ เป็นศัตรูกับพระพุธ ประจำอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พระราหูแทนด้วยเลข ๔ เกิดจากพระอิศวรสำแดงฤทธิ์ในศีรษะโขมด ๑๒ ตนเป็นผงธุลี ห่อด้วยผ้าสีทองแดง พรมด้วยน้ำอมฤต บังเกิดเป็นเทพบุตร กายสีทองแดง ให้พระนามว่า “พระราหู” อักษรในภูมิทักษาแต่ละภูมิของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเป็นดังนี้

ภูมิบริวาร : เลขมงคล

พระราหู(๘) ชื่อคชนาม

อักษร ย, ร, ล, ว

ภูมิอายุ : เลขมงคล

พระศุกร์(๖) ชื่ออัชนาม

อักษร ศ, ษ, ส, ห, ฬ, ฮ

ภูมิเดช :  เลขเด็ดงวดนี้ 

พระอาทิตย์(๑) ชื่อครุฑนาม

อักษร อ และสระต่างๆ

ภูมิศรี : เลขนำโชค หวยแม่นๆ

พระจันทร์(๒) ชื่อพยัคฆ์นาม

อักษร ก, ข, ค, ฆ, ง

ภูมิมูละ : เลขนำโชค

พระอังคาร(๓) ชื่อราชสีห์นาม

อักษร จ, ฉ, ช, ซ, ม, ญ

ภูมิอุตสาหะ :เลขนำโชค 

พระพุธ(๔) ชื่อโสณนาม

อักษร ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

ภูมิมนตรี : เลขมงคล

พระเสาร์(๗) ชื่อนาคนาม

อักษร ด, ต, ถ, ท, ธ, น

ภูมิกาลกิณี : เลขมงคล หวยแม่นๆ

พระพฤหัสบดี(๕) ชื่อมุสิกนาม

อักษร บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิบริวาร

ภูมิบริวารของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (วันพระราหู) คือ พระราหู(๘) ชื่อคชนาม ประกอบด้วยอักษร ย, ร, ล, ว หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว ควรเลี่ยงอักษร ร ที่เป็นศุภเคราะห์เพราะอยู่ในกลุ่มอักษรพระพุธที่เป็นคู่ศัตรู จึงเหลืออักษรที่ควรนำมาใช้เพียงสองตัวคือ ล, ว เพราะทั้งสองตัวตรงกับตำแหน่งดาวที่เป็นศุภเคราะห์

ล, ว เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ 5 เทียบได้กับพระศุกร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ 

  

อักษรในภูมิบริวารช่วยเสริมในเรื่องของ สามี ภรรยา บุตร ญาติ ผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ผู้ที่อยู่ร่วมชายคาบ้านสัตว์เลี้ยงคนในปกครองหากท่านต้องการเติบโตไปมีบริวารที่แวดล้อมคอยเกื้อกูล ก็ควรใช้อักษรในภูมิบริวารนี้นำหน้าชื่อ หรือให้มีปรากฏในชื่อมากกว่าหนึ่งตัว เพื่อเสริมให้ครอบครัวมีแต่ความอบอุ่น ตลอดจนให้บริวารเกิดความยำเกรง

เลขนำโชค

หวยแม่นๆ

ชื่อที่คัดสรรแล้ว

ลลิต (ละ – ลิด) หมายถึง ความงาม เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา เป็นที่ยำเกรง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ แวดล้อมด้วยผู้ให้การอุปถัมภ์ เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๙ เลขมงคล หวยแม่นๆ

ลัญชกร (ลัน – ชะ – กอน) หมายถึง ตราประทับของพระเจ้าแผ่นดิน เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน ฐานะมั่นคง การงานรุ่งเรือง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วนันต์ (วะ – นัน) หมายถึง บริเวณชายป่า เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๓๒ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วชิรวิทย์ (วะ – ชิ – ระ – วิด) หมายถึง ความรู้ที่มีค่าดังเพชร เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ ฐานะมั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๔๔ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วนัสนันท์ (วะ – นัด – สะ – นัน) หมายถึง ผู้ชำนาญการเดินป่าเด่นด้วยภูมิอายุ เดชและมนตรี เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ดงวดนี้ ลขทำนาย เลขนำโชค ๔๖ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วรกันต์ (วอ – ระ – กัน) หมายถึง ผู้มีความประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยผู้อุปถัมภ์ มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๓๒ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วรณ (วะ – รน) หมายถึง ป้อมปราการ เด่นด้วยภูมิมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง ฐานะมั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๕ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วรรณกร (วัน – นะ – กอน) หมายถึง ผู้มีผิวพรรณงาม เด่นด้วยภูมิศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เป็นเจ้าคนนายคน ดำเนินชีวิตโดยปราศจากอุปสรรค เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วรรณิก (วัน – นิก) หมายถึง นักประพันธ์ เด่นด้วยภูมิเดช ศรีและอุตสาหะ เสริมให้ท่านได้เป็นเจ้าคนนายคน มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียงชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค ฐานะมั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ เลขมงคล หวยแม่นๆ

วรชัย (วอ – ระ – ไช) หมายถึง ชัยชนะที่ขาวสะอาด เด่นด้วยภูมิเดชและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ เลขมงคล อ

วรชิต (วอ – ระ – ชิด) หมายถึง ชัยชนะที่ขาวสะอาด เด่นด้วยภูมิเดช มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน แวดล้อมไปด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๙  เลขมงคล

วรวุฒิ (วอ – ระ – วุด) หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดชและอุตสาหะ เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน ชีวิตปราศจากอุปสรรคและปัญหา เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ เลขมงคล

วรัญญ (วะ – รัน – ยู) หมายถึง รู้ในสิ่งที่ประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดชและมูละ เสริมให้ท่านเปี่ยมไปด้วยบารมีและอำนาจ มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ รุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติ อุดมด้วยโชคลาภ เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

วรัท (วะ – รัด) หมายถึง ให้ในสิ่งที่มีความประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคนหน้าที่การงานรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์  เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๑๕ หวยแม่นๆ

วรัทยา (วอ – รัด – ทะ – ยา) หมายถึง ผู้มากด้วยความกรุณา เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน หน้าที่การงานรุ่งเรือง เลขเด็ดงวดนี้  เลขทำนาย เลขนำโชค  ๒๔ หวยแม่นๆ

วรินทร (วะ – ริน – ทอน) หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในความประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน หน้าที่การงานรุ่งเรือง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

วรารัตน์ (วะ – รา – รัด) หมายถึง แก้วอันประเสริฐ เด่นด้วยภูมิเดชและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยอำนาจวาสนา ได้เป็นเจ้าคนนายคน หน้าที่การงานรุ่งเรือง ฐานะมั่นคง เลขเด็ดงวดนี้ เลขทำนาย เลขนำโชค ๓๖ หวยแม่นๆ

เกมส์แนะนำ