ทำนายฝัน เลขมงคล เลขนำโชค หวยแม่นๆ ทำนายเลขในฝันแม่นๆ

วันที่ : 08/12/2020 02:12

เลขนำโชค

เลขนำโชค 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิเดช

ภูมิเดชของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (วันพระราหู) คือ พระอาทิตย์(๑) ชื่อครุฑนาม อักษร อ และสระต่างๆ หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่ ๑ ตัวด้วยกัน นั้่นก็คือ อ, เพราะตรงกับตำแหน่งดาวศุภเคราะห์ ส่วนสระที่ใช้นำหน้าชื่อได้คือ เอ, แอ, โอ, ไอ, ใอ อ เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ 5 เทียบได้กับพระศุกร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุน้ำ

 

อักษรในภูมิเดชช่วยเสริมในเรื่องอำนาจ บารมี ความเคารพยำเกรง ความหนักแน่นของจิตใจ เกียรติยศ เป็นอักษรที่ชื่อของผู้ชายควรจะมี ท่านที่ต้องการให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ได้เป็นเจ้าคนนายคนเติบใหญ่ไปเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนา ก็ให้ใช้อักษรเดชนำหน้าชื่อ เมื่อบุตรเติบใหญ่จะได้เป็นเจ้าคนนายคน มีคนเคารพยำเกรง ได้เป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ

 

ชื่อที่คัดสรรแล้ว ทำนายฝัน 

อจลา (อะ – จะ – ลา)   ผู้ปราศจากความหวั่นไหว เด่นด้วยภูมิบริวารและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน การงานรุ่งเรือง  เลขมงคล  เลขนำโชค ทำนายฝัน ๑๙ หวยแม่นๆ

 

อดลักษณ์ (อะ – ดิ – ลัก)   รูปงาม ขาดแต่ภูมิมูละเสริมความเป็นสิริมงคลในทุกด้าน เสริมให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีชีวิตที่ราบรื่น ปราศจากอุปสรรค  เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน ๔๐ หวยแม่นๆ

 

อดิศา (อะ – ดิ – สา)   ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ การงานรุ่งเรือง เลขมงคล  ทำนายฝัน เลขนำโชค ๑๙

 

อดุลวิทย์ (อะ – ดุน – วิด)   ผู้มีความรู้ เด่นด้วยภูมิบริการและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทอง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน การงานรุ่งเรือง เลขมงคล  เลขนำโชค ทำนายฝัน ๔๒ หวยแม่นๆ

 

เลขมงคล 

อติกานต์ (อะ – ติ – กาน)   ยอดดวงใจ เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน เจริญ

รุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มากด้วยผู้อุปถัมภ์  เลขมงคล เลขนำโชค ๓๒

 

อติรุจ (อะ – ติ – รุด)   ผู้สง่างาม เด่นด้วยภูมิบริวาร มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง เลขมงคล  เลขนำโชค ๒๔

 

อธิวัฒน์ (อะ – ทิ – วัด)   ความเจริญมาก เด่นด้วยภูมิบริวาร อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา มากด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ  เลขมงคล เลขนำโชค ๔๑ หวยแม่นๆ

 

อธิษฐ์ (อะ – ทิด)   ความปรารถนา เด่นด้วยภูมิอายุ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านปราศจากอุปสรรคและปัญหา สุขภาพร่างกายแข็งแรง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ ฐานะมั่นคง  เลขนำโชค ๓๖ หวยแม่นๆ

 

อนัญญา (อะ – นัน – ยา)   เป็นที่หนึ่ง เด่นด้วยภูมิมูละและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรืองทรัพย์สมบัติเงินทอง แวดล้อมไปด้วยผู้อุปถัมภ์ ดำเนินชีวิตราบรื่น ปราศจากอุปสรรค เลขมงคล  เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

อนันต์ยศ (อะ – นัน – ยด)   ผู้มียศ เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและมนตรี เสริมให้ท่านสุขภาพแข็งแรง ชีวิตปราศจากอุปสรรคปัญหามากด้วยผู้อุปถัมภ์ ฐานะมั่นคง  เลขมงคล เลขนำโชค ๔๗

 

อนุรดี (อะ – นุ – ระ – ดี)   มีความยินดีอย่างสม่ำเสมอ เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมีมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุนรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

 

อนุยุต (อะ – นุ – ยุด)   เลขมงคล ผู้มีความพากเพียร เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  เลขมงคล เลขนำโชค ๒๔

 

อนุตร (อะ – นุด)  ผู้ประเสริฐเด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีฐานะมั่นคง  เลขนำโชค ๑๙ หวยแม่นๆ

 

อนุตตรีย์ (อะ – นุด – ตะ – รี)   ผู้มีความประเสริฐ เด่นด้วยภูมิอายุและศรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากอุปสรรค มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน  เลขนำโชค ๔๖ หวยแม่นๆ

 

อรกัญญา (ออ – ระ – กัน – ยา)   สาวงาม เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมูละ เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง เลขมงคล เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

 

อรรถสิทธิ์

เลขมงคล

ทำนายฝัน

(อัด – ถะ – สิด)   ความสำเร็จในทุกด้าน เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืนยาว หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง  เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน  ๔๔ หวยแม่นๆ

 

อรอินท์ (ออน – อิน)   ความงามของพระอินท์ เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุนเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  เลขนำโชค ๓๖ ทำนายฝัน หวยแม่นๆ

 

อรุณรัตน์ (อะ – รุน – รัด)   แสงเงินแสงทองยามเช้า เด่นด้วยภูมิบริวาร อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมีชีวิตที่ผาสุก แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน  เลขนำโชค ๔๑ ทำนายฝัน  หวยแม่นๆ

 

อรุษ (อะ – รูด)   ผู้ละเว้นจากความโกรธ เด่นด้วยภูมิบริวารและอายุ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง  เลขมงคล เลขนำโชค ๑๕ ทำนายฝัน 

 

อวัศยา (อะ – วัด – สะ – ยา)   หมอก เด่นด้วยภูมิบริวารและอายุ เสริมให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง  เลขนำโชค ๓๒ ทำนายฝัน

 

เลขนำโชค 

อัทธนีย์ (อัด – ทะ – นี)   ความยั่งยืนชั่วกาลนาน เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ  เลขมงคล เลขนำโชค ๔๔ หวยแม่นๆ

 

อัครชัย (อัก – คระ – ชัย)   ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมูละ เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคนรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง  เลขนำโชค ๓๒ หวยแม่นๆ

 

อันธิยา (อัน – ทิ – ยา)   ความสมบูรณ์ เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง  เลขมงคล เลขนำโชค ๓๒ หวยแม่นๆ

 

อารดี (อา – ระ – ดี)   ผู้ประพฤติดี เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ฐานะมั่นคง  เลขนำโชค ๑๙ หวยแม่นๆ

 

อันติกา (อัน – ติ – กา)   ลูกสาวคนแรก เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติฐานะมั่นคง อายุยืนยาว มีผู้อุปถัมภ์  เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

 

อาจรีย์ (อา – จะ – รี)   อาจารย์ เด่นด้วยภูมิบริวารและมูละ เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง เลขมงคล  เลขนำโชค ๔๑ หวยแม่นๆ

 

อาชวิน (อาด – ชะ – วิน)   ผู้มีความซื่อสัตย์ เด่นด้วยภูมิบริวาร มูละและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ  เลขมงคล เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

 

อิทธิกร (อิด – ทิ – กอน)   ผู้นำมาซึ่งความสำเร็จ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ให้คุณ  เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ 

 

เลขนำโชค 

อินทุกา (อิน – ทุ – กา)   พระจันทร์ เด่นด้วยภูมิศรีและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียงได้เป็นเจ้าคนนายคน  เลขมงคล เลขนำโชค ๑๙ หวยแม่นๆ 

 

อิสรีย์ (อิด – สะ – รี)   ผู้เป็นใหญ่ เด่นด้วยภูมิบริวารและอายุ เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีฐานะมั่นคง  เลขนำโชค ๔๕

 

อุรวี (อุ – ระ – วี)   แผ่นดิน เด่นด้วยภูมิบริวาร เสริมให้ท่านแวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน ชีวิตราบรื่นปราศจากอุปสรรค ฐานะความเป็นอยู่มั่นคง  เลขมงคล เลขนำโชค ๒๔ หวยแม่นๆ

 

เกวลิน (เก – วะ – ลิน)   ผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน มีเกียรติยศชื่อเสียง ผู้ใหญ่รักและเอ็นดู เลขมงคล  เลขนำโชค ๒๔

 

เกสรา (เกด – สะ – รา)   เกสรของดอกไม้ เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและศรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แวดล้อมไปด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน  เลขนำโชค ๑๕

 

เกตน์สิรี (เกด – สิ – รี)   สตรีที่เป็นแม่ศรีเรือน เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุ ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเกียรติยศชื่อเสียง มีตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรติ  เลขมงคล เลขนำโชค ๔๒ หวยแม่นๆ

 

เดชาธร (เด – ชา – ทอน)   ผู้มีอำนาจ เด่นด้วยภูมิบริวาร มูละและมนตรี เสริมให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ฐานะมั่นคง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน  เลขนำโชค ๑๔

 

เตชิต (เต – ชิด)   ผู้มีอำนาจ เด่นด้วยภูมิมูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่มั่นคง เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากด้วยผู้อุปถัมภ์ ได้เป็นเจ้าคนนายคน  เลขมงคล เลขนำโชค ๑๔  หวยแม่นๆ

หวยแม่นๆ 

 

ทำนายฝัน

เวธกา (เว – ทะ – กา)   เฉียบแหลม เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีฐานะมั่นคง  เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน ๑๔ 

 

เวธนี (เว – ทะ – นี)   ผู้มีไหวพริบ เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีฐานะที่มั่นคง  เลขนำโชค ทำนายฝัน ๒๔ หวยแม่นๆ

 

โซติกา (โช – ติ – กา)   ผู้มีความรุ่งเรือง เด่นด้วยภูมิศรี มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง มากด้วยเกียรติยศชื่อเสียง การงานเจริญรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ เลขมงคล  เลขนำโชค ทำนายฝัน ๑๕ หวยแม่นๆ

 

โยษิตา (โย – สิ – ตา)   หญิงสาว เด่นด้วยภูมิบริวาร อายุและมนตรี เสริมให้ท่านรุ่งเรือง ปราศจากโรคภัย แวดล้อมด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะมั่นคง  เลขนำโชค ทำนายฝัน ๒๔

 

ไอศูรย์ (ไอ – สูน)   ผู้มีอำนาจ เด่นด้วยภูมิบริวารและอายุ เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีหน้าที่การงานอันทรงเกียรติ  เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน ๔๕ หวยแม่นๆ

 

อักษรนำหน้าชื่อ ภูมิศรี ทำนายฝัน 

ภูมิศรีของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน (วันพระราหู) คือ พระจันทร์ (๒) ชื่อพยัคฆ์นาม ประกอบด้วยอักษร ก, ข, ค, ฆ, ง หากต้องการความเป็นมงคลของชื่อตามหลักเลขศาสตร์ด้วยแล้ว อักษรที่ควรนำมาใช้จะมีอยู่สองตัวด้วยกันนั่นคือ ข, ง เพราะทั้งสองตัวตรงกับตำแหน่งดาวศุภเคราะห์ ส่วนอักษร ค เป็นอักษรพระพุธ ถึงจะเป็นศุภเคราะห์แต่เป็นคู่ศัตรู จึงไม่ควรนำ

มาใช้ ข, ง เป็นอักษรที่มีเลขกำกับเท่ากับ ๒ เทียบได้กับพระจันทร์ เป็นศุภเคราะห์ ธาตุดิน

 

อักษรในภูมิศรีช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภวาสนา ความเป็นสิริมงคลเสน่ห์ สมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เป็นอักษรที่ชื่อของผู้หญิงควรจะมี ท่านที่ต้องการให้ลูกหลานมีฐานะมั่นคง มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติเงินทอง ได้เจอคู่ครองที่ดี สามารถรักษาทรัพย์ที่หามาไว้ได้ ไม่สุรุ่ยสุร่าย มือเติบ หมดเงินไปกับเรื่องไร้สาระ หรือมีฐานะล้มละลายในภายภาคหน้า ก็ให้ใช้อักษรในภูมิศรีนี้นำหน้าชื่อ

 

ชื่อที่คัดสรรแล้ว เลขนำโชค 

กชอินทร์ (กด – ชะ – อิน)   ดอกบัวที่เป็นประธาน เด่นด้วยภูมิบริวาร เดซ มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมีเกียรติยศชื่อเสียง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน  เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน   ๓๒

 

กนธี (กน – ที)   มหาสมุทร เด่นด้วยภูมิบริวารและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง  เลขนำโชค ทำนายฝัน  ๑๗

 

กนธิชา (กน – ทิ – ชา)   มีความเกี่ยวข้องกับมหาสมุทร เด่นด้วยภูมิบริวาร เดชและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง มีเกียรติยศชื่อเสียง ได้เป็นเจ้าคนนายคน การงานรุ่งเรือง  เลขมงคล เลขนำโชค ทำนายฝัน ๑๗ หวยแม่นๆ

 

กนกนาถ (กะ – หนก – นาด)   มีทองเป็นรากฐาน เด่นด้วยภูมิบริวารและมูละ เสริมให้ท่านมีฐานะมั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง มีมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน  เลขนำโชค ๑๔

 

กนกรัตน์ (กะ – หนก – รัด)   ทองที่มีคุณค่า เด่นด้วยภูมิบริวาร มูละและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง มีมิตรและบริวารที่ดีเกื้อหนุน  เลขนำโชค ทำนายฝัน  ๓๒ หวยแม่นๆ

 

กมนีย์ (กะ – มะ – นี)   ความงดงาม เด่นด้วยภูมิบริวารละ อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะที่มั่นคง มากด้วยมิตรและบริวารที่เกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์  เลขนำโชค ๓๕ หวยแม่นๆ

 

เลขมงคล 

กมลากร (กะ – มะ – ลา – กอน)   สระที่เต็มไปด้วยดอกบัว เด่นด้วยภูมิบริวาร อุตสาหะและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดี มีผู้เกื้อหนุน ชีวิตราบรื่น เลขมงคล  เลขนำโชค ๑๘ หวยแม่นๆ

 

กรณิกา (กอน – นิ – กา)   ช่อฟ้า เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มากด้วยผู้อุปถัมภ์  เลขมงคล เลขนำโชค ๑๖

 

กรวิก (กอ – ระ – วิก)   นกการเวก เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง  เลขมงคล เลขนำโชค ๑๖ หวยแม่นๆ

 

กรวิกา (กอน – วิ – กา)   เลขมงคล นกการเวก เด่นด้วยภูมิบริวารและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มากด้วยผู้อุปถัมภ์ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรือง  เลขนำโชค ๑๗

 

กรันฑา (กะ – รัน – ทา)   รังผึ้ง เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง มากด้วยผู้อุปถัมภ์ มากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขมงคล เลขนำโชค ๑๘ หวยแม่นๆ

 

กฤษณากร (กริด – สะ – นา – กอน)   ทำจากไม้เนื้อหอม เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง การงานรุ่งเรือง มากด้วยผู้อุปถัมภ์  เลขมงคล เลขนำโชค ๑๔ หวยแม่นๆ

 

กฤตยา (กริด – ตะ – ยา)   มากด้วยเสน่ห์ เด่นด้วยภูมิบริวาร ศรีและมนตรี เสริมให้ท่านมากด้วยผู้อุปถัมภ์ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง มีมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน เลขมงคล  เลขนำโชค ๑๔ หวยแม่นๆ

 

กฤติธี (กริด – ติ – ที)   นักปราชญ์ เด่นด้วยภูมิบริวารและมูละ เสริมให้ท่านมากด้วยมิตรและบริวารที่ดีคอยเกื้อหนุน มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง การงานเจริญรุ่งเรือง เลขมงคล  เลขนำโชค ๒๐ หวยแม่นๆ

 

เกมส์แนะนำ